Disclaimer

Home > Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is HopeMade niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen.

Verwijzingen en links naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. HopeMade is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het (dis)functioneren van de websites van derden en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid. Evenmin is HopeMade aansprakelijk voor het (dis)functioneren van een link naar een website van een derde.

Informatie op de websites van derden binden HopeMade op geen enkele wijze.